DESSLoc®,det optimale patentfestet for proteser

dessloc transportador1.jpg

DESS® distanser kan både benyttes i gamle og nye arbeider. I tillegg til fordelene med tradisjonelle patentfeste distanser har DESS® forbedret DESSLoc® .

Disse forbedringene kommer hovedsaklig fra den unike Zirconia Nitrid (ZrN) overflaten, ett 100% biokompatibelt materiale som øker hardheten på distanseoverflaten.

I tillegg reduserer det friksjonen sammenlignet med konvensjonell Titan Nitrid legering, noe som forlenger levetiden til matrisene.

ZrN overflaten gir også en reduksjon av irritasjon samt redusert plakkdannelse. DESSLoc® distanser har en forbedret levetid sammenlignet med andre løsninger. ZrN gir også ett bedre estetisk resultat.

Under finner du samtlige kompatible plattformer / koblinger.

Compatible Straumann Bone Level

Compatible Straumann Soft Tissue Level & SynOCTA.jpg

Compatible Camlog

Astra%20Tech%20Implant%20System%20EV.jpg

Compatible Astra Tech Osseospeed

Dentsply%20Friadent%20Xive.jpg

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Straumann®
Bone Level

Straumann®
Soft Tissue
Level &
SynOCTA®

Camlog®

Dentsply
Astra Tech
Implant
SystemTM
EV

Dentsply
Astra Tech
OsseospeedTM

Dentsply
Friadent
Xive®Dentsply AnkylosCX.jpg

NobelActive & Replace CC.jpg

Nobel Replace Select.jpg

Compatible Nobel Brånemark

Compatible 3I Osseotite

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Dentsply®
Ankylos C/X

NobelBiocare
NobelActive
®
NobelReplace®

CC

NobelBiocare
NobelReplace
SelectTM

NobelBiocare
Brånemark®

ZimmerBiomet
Screw-Vent®

3I
Osseotite®3I Certain.jpg

biohorizons Internal.jpg

MIS Seven.jpg

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

Kompatibilitet:

3I
Certain®

Bihorizons
Internal®

MIS® Seven